Rådgivende tjenester

Befaring og teknisk tilstandsvurdering
av heis og rulletrapp

Teknisk gjennomgang av heis, skriftlig rapport av heisens tilstand og kvaliteten på vedlikeholdet.

Rapporten inneholder anbefalt løsning, samt budsjettpris på utbedring av feil og mangler avdekket ved befaringen.

Modernisering og utskifting av heis
i eksisterende bygg

I forbindelse med modernisering eller utskifting av heis, er det nødvendig at det utarbeides nøyaktig spesifikasjon for det arbeid som skal utføres.

I tillegg til heiskompetanse, kreves også kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og bygningsmessige krav. Ved å benytte en rådgiver med heisteknisk bakgrunn sørger du som heiseier for at heisen tilfredsstiller kravet til en moderne og driftssikker heis etter rehabilitering.

Prosjektering av heis
og rulletrapp i nye bygg

Viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig.

Det er i prosjekteringsfasen det må utarbeides kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype. Ved valg av riktig heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Prosjektering av nye heiser
i eksisterende bygg

Det er stadig flere gårdeiere som ønsker å installere heis i eksisterende bygninger.

Det er viktig med kjennskap til hvilke heistyper som kan benyttes til dette formålet, da det ofte er utfordrende å tilpasse heissjakt i eksisterende bygninger. Som oftest vil dette også medføre omfattende bygningsmessige arbeider, og vi hjelper deg å finne hvilke pris- og bygningsmessige konsekvenser dette vil medføre for deg som gårdeier.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen beskriver hva oppdragsgiver ønsker og trenger, hvilke funksjoner og krav leveransen skal oppfylle.

Når tilbydere svarer på samme oppgave kan oppdragsgiver enklere sammenligne løsning, tjeneste og pris- og med en detaljert spesifikasjon eliminerer man i større grad avvik og andre uforutsette (pris-) tillegg videre i prosjektet.

Innhente tilbud og evaluere disse

Det er ikke alltid lavest pris som vinner. Våre kunders behov er mange og ulike, og vi hjelper med å velge leverandøren som kan levere riktig produktet til rett sted.

Valg av leverandør

Med en kravspesifikasjon i grunn er det lettere å velge rett leverandør til jobben.

Utarbeide avtaledokumenter

Klare grensesnitt og forutsigbare totalkostnader.

SØK

BMA Heisteknisk Rådgivning AS har sentral godkjenning og kan stå for SØK-funksjonen i henhold til plan- og bygningsloven.

Gjennomføring og byggeledelse

SHA-plan, Byggherreforskrift, prosjektledelse, byggemøter, ferdigbefaringer og avvikshåndtering og kostnadskontroll.

Brukere og publikum

Forventninger og krav fra brukere, leietakere og publikum skal oppfylles – og høy driftsregularitet er en forutsetning for at dette skal kunne oppnås. Driftssikre og presentable heiser gir fornøyde leietakere.

Leietakere reagerer negativt til triste inngangspartier og dårlige heiser. Inngangspartiet og heisen er byggets visittkort.

Heisen skal skape tillit.

Myndighetskrav

Påse at anleggene er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at dette kan dokumenteres.

Befaring og teknisk tilstandsvurdering
av heis og rulletrapp

Teknisk gjennomgang av heis, skriftlig rapport av heisens tilstand og kvaliteten på vedlikeholdet.

Rapporten inneholder anbefalt løsning, samt budsjettpris på utbedring av feil og mangler avdekket ved befaringen.

Modernisering og utskifting av heis i eksisterende bygg

I forbindelse med modernisering eller utskifting av heis, er det nødvendig at det utarbeides nøyaktig spesifikasjon for det arbeid som skal utføres.

I tillegg til heiskompetanse, kreves også kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og bygningsmessige krav. Ved å benytte en rådgiver med heisteknisk bakgrunn sørger du som heiseier for at heisen tilfredsstiller kravet til en moderne og driftssikker heis etter rehabilitering.

Prosjektering av heis og rulletrapp i nye bygg

Viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig.

Det er i prosjekteringsfasen det må utarbeides kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype. Ved valg av riktig heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Prosjektering av nye heiser i eksisterende bygg

Det er stadig flere gårdeiere som ønsker å installere heis i eksisterende bygninger.

Det er viktig med kjennskap til hvilke heistyper som kan benyttes til dette formålet, da det ofte er utfordrende å tilpasse heissjakt i eksisterende bygninger. Som oftest vil dette også medføre omfattende bygningsmessige arbeider, og vi hjelper deg å finne hvilke pris- og bygningsmessige konsekvenser dette vil medføre for deg som gårdeier.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen beskriver hva oppdragsgiver ønsker og trenger, hvilke funksjoner og krav leveransen skal oppfylle.

Når tilbydere svarer på samme oppgave kan oppdragsgiver enklere sammenligne løsning, tjeneste og pris- og med en detaljert spesifikasjon eliminerer man i større grad avvik og andre uforutsette (pris-) tillegg videre i prosjektet.

Innhente tilbud og evaluere disse

Det er ikke alltid lavest pris som vinner. Våre kunders behov er mange og ulike, og vi hjelper med å velge leverandøren som kan levere riktig produktet til rett sted.

Valg av leverandør

Med en kravspesifikasjon i grunn er det lettere å velge rett leverandør til jobben.

Utarbeide avtaledokumenter

Klare grensesnitt og forutsigbare totalkostnader.

SØK

BMA Heisteknisk Rådgivning AS har sentral godkjenning og kan stå for SØK-funksjonen i henhold til plan- og bygningsloven.

Gjennomføring og byggeledelse

SHA-plan, Byggherreforskrift, prosjektledelse, byggemøter, ferdigbefaringer, avvikshåndtering og kostnadskontroll.

Brukere og publikum

Forventninger og krav fra brukere, leietakere og publikum skal oppfylles – og høy driftsregularitet er en forutsetning for at dette skal kunne oppnås. Driftssikre og presentable heiser gir fornøyde leietakere.

Leietakere reagerer negativt til triste inngangspartier og utdaterte heiser. Inngangspartiet og heisen er byggets visittkort.

Heisen skal skape tillit.

Myndighetskrav

Påse at anleggene er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at dette kan dokumenteres.

Befaring og teknisk tilstandsvurdering
av heis og rulletrapp

Teknisk gjennomgang av heis, skriftlig rapport av heisens tilstand og kvaliteten på vedlikeholdet.

Rapporten inneholder anbefalt løsning, samt budsjettpris på utbedring av feil og mangler avdekket ved befaringen.

Modernisering og utskifting av heis i eksisterende bygg

I forbindelse med modernisering eller utskifting av heis, er det nødvendig at det utarbeides nøyaktig spesifikasjon for det arbeid som skal utføres.

I tillegg til heiskompetanse, kreves også kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og bygningsmessige krav. Ved å benytte en rådgiver med heisteknisk bakgrunn sørger du som heiseier for at heisen tilfredsstiller kravet til en moderne og driftssikker heis etter rehabilitering.

Prosjektering av heis og rulletrapp i nye bygg

Viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig.

Det er i prosjekteringsfasen det må utarbeides kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype. Ved valg av riktig heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Prosjektering av nye heiser i eksisterende bygg

Det er stadig flere gårdeiere som ønsker å installere heis i eksisterende bygninger.

Det er viktig med kjennskap til hvilke heistyper som kan benyttes til dette formålet, da det ofte er utfordrende å tilpasse heissjakt i eksisterende bygninger. Som oftest vil dette også medføre omfattende bygningsmessige arbeider, og vi hjelper deg å finne hvilke pris- og bygningsmessige konsekvenser dette vil medføre for deg som gårdeier.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen beskriver hva oppdragsgiver ønsker og trenger, hvilke funksjoner og krav leveransen skal oppfylle.

Når tilbydere svarer på samme oppgave kan oppdragsgiver enklere sammenligne løsning, tjeneste og pris- og med en detaljert spesifikasjon eliminerer man i større grad avvik og andre uforutsette (pris-) tillegg videre i prosjektet.

Innhente tilbud og evaluere disse

Det er ikke alltid lavest pris som vinner. Våre kunders behov er mange og ulike, og vi hjelper med å velge leverandøren som kan levere riktig produktet til rett sted.

Valg av leverandør

Med en kravspesifikasjon i grunn er det lettere å velge rett leverandør til jobben.

Utarbeide avtaledokumenter

Klare grensesnitt og forutsigbare totalkostnader.

SØK

BMA Heisteknisk Rådgivning AS har sentral godkjenning og kan stå for SØK-funksjonen i henhold til plan- og bygningsloven.

Gjennomføring og byggeledelse

SHA-plan, Byggherreforskrift, prosjektledelse, byggemøter, ferdigbefaringer og avvikshåndtering og kostnadskontroll.

Brukere og publikum

Forventninger og krav fra brukere, leietakere og publikum skal oppfylles – og høy driftsregularitet er en forutsetning for at dette skal kunne oppnås. Driftssikre og presentable heiser gir fornøyde leietakere.

Leietakere reagerer negativt til triste inngangspartier og dårlige heiser. Inngangspartiet og heisen er byggets visittkort.

Heisen skal skape tillit.

Myndighetskrav

Påse at anleggene er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at dette kan dokumenteres.

Copyright BMA Heisteknisk rådgivning AS - Laget av micronet.no
Lilletorget 1 
0184 Oslo
+47 22 17 30 00