Administrasjon av installasjoner

Spesifikke eierinteresser

 • Kostnader og kostnadskontroll på kort og lang sikt
 • Ivareta byggets konkurranseevne
 • Forbedring av miljøprestasjon og energibruk
 • Universell utforming
 • Renommé og anseelse
 • Eiers objektive ansvar

Kostnad – og fakturakontroll

Vi erfarer at heiseiere mottar fakturaer for arbeid som skal være dekket av vedlikeholdsavtale eller eventuell garanti.

Vi sjekker at fakturaer er i henhold til inngått serviceavtale, vurderer innholdet i fakturaen opp mot arbeidet som er utført, og avdekker eventuelle behov for videre oppfølging av anlegget.

Vi kan kontrollere og attesterer alle fakturaer vedrørende reparasjon og vedlikehold av heiser.

Forvaltning og ettersyn - utarbeide og reforhandle serviceavtaler

 • Ivareta heiseiers plikter i henhold til Plan- og bygningsloven, og anbefale tiltak slik at heisen er sikkerhetsmessig forsvarlig.
 • Reforhandling av vedlikeholdsavtaler og utarbeidelse av nye.
 • Vedlikeholdsavtale med kvalifisert heisfirma, hvor krav og ytelser blir ivaretatt.
 • Ettersynsintervall i forhold til heistype og driftsområde.
 • Leverandørenes egne standardkontrakter inneholder lite som beskriver hvilke plikter de påtar seg, eller konkret beskriver hvilke arbeider som skal leveres, og hvordan.
 • Vår oppgave er å sørge for riktig pris for riktig type servicekontrakt. Prisen må sees i sammenheng med andre kostnader som påløper til reparasjoner og oppgraderinger av installasjonene.
 • Våre kontrakter legger vekt på at myndighetskrav og sikkerhet oppfylles, bruker og publikum har en god opplevelse, eierinteresser ivaretas, og at dette dokumenteres på en hensiktsmessig måte.
 • Stikkprøvekontroll av utført service, oppfølging.

Oppfølging av sikkerhetskontrollrapporter/ heiskontrollrapporter

Prioritering og oppfølging av sikkerhetskontrollrapporter, innhente priser på utbedring av feil og mangler, anbefale løsninger og tiltak.

Rapporter

Tilstandsrapport/gjennomgang av anlegget, for eksempel ved bytte av serviceleverandør.

Årsrapport -en årlig rapport kan hjelper eier/ drifter å planlegge framover, lage budsjett.

Oppfølging av «problemheiser»

Anbefaling av tiltak.

Trafikkanalyser for heis

Kapasitetsberegninger – valg av antall heiser, kapasitet og størrelse.

Opplæring

Kurs for driftspersonell, vaktmestre og vektere.

Kurs for driftssjefer og forvaltere.

Breeam analyser

Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy.

Spesifikke eierinteresser

 • Kostnader og kostnadskontroll på kort og lang sikt
 • Ivareta byggets konkurranseevne
 • Forbedring av miljøprestasjon og energibruk
 • Universell utforming
 • Renommé og anseelse
 • Eiers objektive ansvar

Kostnad – og fakturakontroll

Vi erfarer at heiseiere mottar fakturaer for arbeid som skal være dekket av vedlikeholdsavtale eller eventuell garanti.

Vi sjekker at fakturaer er i henhold til inngått serviceavtale, vurderer innholdet i fakturaen opp mot arbeidet som er utført, og avdekker eventuelle behov for videre oppfølging av anlegget.

Vi kan kontrollere og attesterer alle fakturaer vedrørende reparasjon og vedlikehold av heiser.

Forvaltning og ettersyn
- utarbeide og
reforhandle serviceavtaler

 • Ivareta heiseiers plikter i henhold til Plan- og bygningsloven, og anbefale tiltak slik at heisen er sikkerhetsmessig forsvarlig.
 • Reforhandling av vedlikeholdsavtaler og utarbeidelse av nye.
 • Vedlikeholdsavtale med kvalifisert heisfirma, hvor krav og ytelser blir ivaretatt.
 • Ettersynsintervall i forhold til heistype og driftsområde.
 • Leverandørenes egne standardkontrakter inneholder lite som beskriver hvilke plikter de påtar seg, eller konkret beskriver hvilke arbeider som skal leveres, og hvordan.
 • Vår oppgave er å sørge for riktig pris for riktig type servicekontrakt. Prisen må sees i sammenheng med andre kostnader som påløper til reparasjoner og oppgraderinger av installasjonene.
 • Våre kontrakter legger vekt på at myndighetskrav og sikkerhet oppfylles, bruker og publikum har en god opplevelse, eierinteresser ivaretas, og at dette dokumenteres på en hensiktsmessig måte.
 • Stikkprøvekontroll av utført service, oppfølging.

Oppfølging av
sikkerhetskontrollrapporter/
heiskontrollrapporter

Prioritering og oppfølging av sikkerhetskontrollrapporter, innhente priser på utbedring av feil og mangler, anbefale løsninger og tiltak.

Rapporter

Tilstandsrapport/gjennomgang av anlegget, for eksempel ved bytte av serviceleverandør.

Årsrapport -en årlig rapport kan hjelper eier/ drifter å planlegge framover, lage budsjett.

Oppfølging av «problemheiser»

Anbefaling av tiltak.

Trafikkanalyser for heis

Kapasitetsberegninger – valg av antall heiser, kapasitet og størrelse.

Opplæring

Kurs for driftspersonell, vaktmestre og vektere.

Kurs for driftssjefer og forvaltere.

Breeam analyser

Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy.

Lilletorget 1 
0184 Oslo
+47 22 17 30 00
Copyright BMA Heisteknisk rådgivning AS - Laget av micronet.no